Значение на Ineffable

Какво е Ineffable:

Неизразимо е това, което не може да бъде описано или изразено. Неизразимо е нещо толкова необичайно, че думите не могат да го обяснят.

Неизказаната дума идва от латински ineffabilis съставен от представка в- за отрицание, наставката -жлъчка което се отнася до „капацитета на“ и латинския глагол fabri, което показва „кажи“.

Неизразимо е прилагателно, което може да изрази нещо изключително положително, например в случай на неизразимо благополучие или неизразима радост. Използва се и за описание на нещо изключително неприятно, например в случай на неизразима травма или неизразимо приятелство.

Неописуемото е синоним на неописуемо, необяснимо, неописуемо, необикновено и антонимът на обяснимо, описателно, разказващо, обикновено.

На английски език неизразимо се превежда като неизразимо или неописуем.

Фрази с неизразимо

Тагове:  Изрази - Популярни Общ Наука