Значение на Непредсказуем

Какво е непредсказуемо:

Като непредсказуемо ние определяме нещо, което не може да бъде предсказано или предвидено. Думата като такава е съставена с префикса аз съм-, което показва отрицание, и думата предсказуем, което може да се предположи или интуитивно ще се случи.

По този начин всяко явление, събитие или ситуация, които избягват научните или техническите възможности да бъдат обявени или известни, преди да настъпят, са непредсказуеми.

Непредсказуемите събития са трудни за контрол или познаване, или защото нямаме средства за това, или защото нямаме необходимите знания.

Природни бедствия, като земетресения или цунами, пътнотранспортни произшествия, начинът, по който човек ще реагира в ситуация на натиск, са непредсказуеми, бъдещето е непредсказуемо.

По този начин всичко, което не може да бъде известно преди да се случи или което не може да се предвиди предварително благодарение на разпознаването на определени сигнали или модели, е непредсказуемо.

Всъщност има хора, които сами по себе си поради начина си на действие, действие или поведение са непредсказуеми и имат трудности да доминират или да се контролират в определени ситуации.

Обратното на непредсказуемото е предсказуемото, тоест онези ситуации, които могат да бъдат предвидени, благодарение на познаването на определени индикации, които позволяват да се предвиди поведението или резултатът от въпросната ситуация. Предвидимо е например утре да изгрее.

Синонимите за непредсказуем са непредсказуеми, непредсказуеми. Антонимите са предвидими, предвидими, предполагаеми, предсказуеми, представими.

На английски непредсказуем може да се преведе като непредсказуем. Например: "Доналд Тръмп: все по -без значение, непредсказуемо и жестоко”(Доналд Тръмп: все по -без значение, непредсказуемо и жестоко).

Тагове:  Религия И Духовност Общ Технологични Електронни Иновации