Значението на имитация

Какво е имитация:

Имитацията е копиране или възпроизвеждане на нещо, което вече съществува.

Имитацията на обект обикновено се свързва с плагиатство, фалшифициране или пиратство, когато оригиналните продукти имат интелектуална собственост и тяхната имитация или копиране за търговска употреба се наказва от закона.

Имитацията на обект може да се отнася и до опита за пресъздаване на продукт с друг вид материал, като например имитация на скъпоценни камъни или животински кожи, които също се наричат ​​синтетични.

Имитацията при хората се счита за един от първите инструменти за обучение. Докато човекът расте, той развива собствената си личност, независимо от необходимостта да подражава.

Вижте също Обучение.

Видове имитация

В образователната психология имитацията се счита за инстинкт, който всички живи същества притежават, за да оцелеят. При хората имитацията се отразява в социалното поведение, което ни помага да създадем връзки и да се интегрираме в група.

Вижте също Образователна психология.

Имитацията, наричана още огледално поведение, е адаптационна техника, която научаваме от момента на раждането си. Имитацията при деца се разграничава в следните видове имитация:

  • Имитация на движения на лицето: отнася се до изражението на лицето, което е свързано с емпатия, като например зараза от акта на прозяване.
  • Вокална имитация: тя включва начините на говорене и тоновете на гласа.
  • Имитация на движения на тялото: включва например жестове или начини на ходене.
  • Имитация на действия върху обекти: тази категория се отнася до изучаването на действия, които включват използването на предмети, като например начини да вземете нож и вилица за ядене или начини да вземете молив за писане.
Тагове:  Технологични Електронни Иновации Религия И Духовност Изрази-На-Английски