Значението на корпоративната идентичност

Какво е корпоративна идентичност:

Като корпоративна идентичност се нарича съвкупността от характеристики и ценности, материални и нематериални, които определят и разграничават организация, компания или корпорация и която се установява въз основа на концепцията, която тя има за себе си и във връзка с другите.

Корпоративната идентичност, подобно на идентичността на човек, възниква от осъзнаването на организацията по отношение на нейното съществуване и се определя въз основа на характеристиките, принципите и философията, чрез които тя се управлява.

Основната цел на корпоративната идентичност, в допълнение към позиционирането на вашия имидж и създаването на чувство за принадлежност сред вашите служители и клиенти, е да се отличите от конкуриращите се компании.

Ето защо е от съществено значение корпоративната идентичност да се отрази не само в ценностите и философията на компанията, но и във визуалната идентичност, която е графичният и визуален израз на марката.

Какво се опитвате да отразите в корпоративната идентичност? Е, историята на компанията, вида на проектите, в които тя участва, начина й на правене на нещата. И всичко това идва да бъде преведено на графичен език и включено в неговото лого и във всички необходими елементи, които да го поддържат и придружават.

Тагове:  Наука Изрази - Популярни Изрази-На-Английски