Значението на универсалната история

Какво е универсална история:

Универсалната история се разбира като компилация от факти и ситуации, които са се развили около контекста на човешкото същество, от появата на човека до наши дни.

Произходът на този термин произлиза от гръцки ἱστορία, което означава "история", и от латински universalis, който се отнася до "универсален".

Основната цел на Универсалната история е да представи по хронологичен и организиран начин кои са най -важните събития в историята на човека и неговото развитие, разделяйки на периоди най -забележителните и значими моменти от човечеството, които според изследователите отбелязват преди и след в историята.

Например, изключително важен период в историята на човека е свързан с появата на писменост.

След като човешкото същество е успяло да остави записи за това как са направили нещата, как са разработили инструменти, земеделие и социални организации, знанията започват да се съхраняват и разпространяват.

Преди писането знанията се предават чрез устна традиция, няма писмени разкази, следователно всичко, което се е случило преди появата на писането, се нарича Праистория.

Писането беше събитие, което ускори еволюцията на човечеството.

Периодите, които следват праисторията, групират набор от важни събития, които бележат края на един етап и началото на друг. Периодите се наричат: древна епоха или античност, средновековие, модерна ера и съвременна епоха.

Тагове:  Религия И Духовност Поговорки И Поговорки Наука