Значението на хипотезата

Какво е хипотеза:

Хипотезата е предположението за нещо, което може или не е възможно. В този смисъл хипотезата е идея или предположение, от което се питаме защо на дадено нещо, било то феномен, факт или процес.

Като такива, хипотезите позволяват стартиране на мисловния процес, чрез който ще се получи достъп до определени знания.

Хипотезата е основен инструмент на научната и философската мисъл, която служи като основа за теоретични модели и предложения и която функционира като крайъгълен камък за търсене и изграждане на отговори при генерирането на знания.

Хипотезата обаче не се ограничава само до академичната или училищната среда, но също така е част от ежедневния език за изразяване на предположения или предположения: „Моята хипотеза беше, че ако не излезем преди вечеря, няма да отидем филмите и бях прав ”.

Думата хипотеза като такава идва от латинския хипотеза, а това от своя страна от гръцкия ὑπόθεσις (хипотеза). Като такава, това е дума, която произлиза от комбинацията от гръцките корени ὑπο- (hýpo-), което означава „отдолу“ и θέσις (теза), „заключение“ или „предложение“.

Изследователска хипотеза

Хипотезата на разследването е това твърдение, което функционира като основа на изследователския процес. Изследователската работа, в този смисъл, чрез процес на стриктно проучване, анализ и проверка на получените резултати, трябва да служи като проверка или опровержение на валидността на първоначално повдигнатата хипотеза.

Като такава, хипотезата е основната част от цялата изследователска работа, независимо дали е ограничена до научната, хуманистичната, социалната или технологичната област.

Тагове:  Общ Религия И Духовност Изрази-На-Английски