Значението на хетерономията

Какво е хетерономия:

Хетерономията се отнася до зависимостта и подчинението на индивид, чието поведение е под контрола на трето лице или външен агент. Следователно хетерономията е противоположност на автономията.

Думата хетерономия произлиза от гръцки направо, което означава "друго" и, номос което изразява "закон".

Този термин се използва в областта на етичната философия, за да се разграничат хората, които развиват живота си по набор от правила, които са им наложени и които се съобразяват в много случаи против волята си, но за да да бъдат приети или да бъдат част от социална група.

Този термин се приписва на философа Имануел Кант, който се е посветил на изследването на волята на хората и ги е сегментирал в два клона: разум (автономия) и склонност (хетерономия).

По този начин Кант се стреми да разбере поведението на индивидите, които следват нормите, законите и обичаите, които характеризират и управляват различните общества, към които принадлежат, които според него са индивиди, които губят свободата и независимостта си, защото поведението им прави не следва собствения си разум, а външна воля.

Хетерономия и автономия

Хората обикновено заемат покорна позиция, за да следват и да се придържат към стандартизираните модели на живот, доколкото е възможно. Нарушаването на тези правила, за да изразите волята си, не е толкова лесно, колкото изглежда, и ако го направите, ще говорите за автономия.

Следователно, когато се прави позоваване на хетерономия, се посочва действие, което не се извършва по собствено желание, а чрез външно влияние. Това се случва, когато човек взема решение, което съответства на даден индивид, следователно те са решения, взети от други.

Автономността обаче показва способността на индивидите да вземат собствени решения или да налагат набор от правила независимо и без влиянието на другите. Автономията предполага процес на съзряване и цялостно индивидуално развитие.

Тагове:  Наука Общ Технологични Електронни Иновации