Значение на Ръководство

Какво е Ръководство:

Ръководството може да бъде човек, ръководство, модел или списък.

Лице с водач, например туристически водач, упражнява функцията да води хората по пътищата и забележителностите на града или мястото, които те не познават, и въвежда съответната информация.

Лице -водач може да бъде и духовен водач, който има функцията да води хората в тяхната духовност, тоест в нематериалните аспекти на човешката същност.

Вижте също Духовност.

Ръководството се счита за модел или нещо, което да следваме. Това определение се отнася както за лице, акт, документ, процедура или звезда, като например витлеемската звезда или „практическо ръководство, което съдържа моделите на документите, необходими за кандидатстване за конкурс“.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Изрази-На-Английски Религия И Духовност