Значението на Lien

Какво е Lien:

Нарича се запор върху данъка или таксата, която се прилага върху актив, богатство или собственост, която принадлежи на дадено лице, и показва, че е компрометирана.

Той също така се отнася до вида на данъка, който е облагаемата ставка, чрез която се генерира данъчна ставка, която може да бъде фиксирана или променлива и която предполага данък, приложим за всеки имот.

Чест пример за залог са документите, които дадено лице подписва във връзка със заем за собствени капитали, в който имот се дава като гаранция за плащане, до момента, в който целият дълг е изплатен.

Думата залог произлиза от латински Оценяване, и означава „зареждане“.

Терминът залог се прилага в зависимост от клона на правото, в който се използва, който може да бъде граждански, фискален, търговски и др.

Например в търговската област данъкът се отнася до контрола на взаимоотношенията между хора, договори и търговски действия.

Като цяло функцията на залога е да финансира разходите на кредитора. Например държавата има редица разходи, които трябва да поеме, за да изпълни редица политически, икономически и социални отговорности.

В този случай парите, събрани чрез налозите, се използват за покриване на разходите, съответстващи на публичната администрация, образователната система, здравната система и др.

Съгласно законодателството на всяка държава обаче се определят различни процентни ставки по отношение на данъците, които хората трябва да плащат. Те могат да имат по -висок или по -нисък процент според това, което законът диктува и дори ще има търговски дейности, чиито данъци ще бъдат минимални, за да се стимулира икономическата активност.

Тагове:  Религия И Духовност Изрази-На-Английски Изрази - Популярни