Основен смисъл

Какво е фундаментално:

Фундаментален е прилагателно, което се използва за обозначаване на всичко, което служи като основа или е основното нещо в дадено нещо, когато се позоваваме на това, което е основа, трябва да разберем значението на думата. Основата е принципът или основата на нещо, тя е основната причина или мотив.

Fundamental е синоним на първично, важно, жизненоважно, съществено, елементарно, следователно основната дума се отнася до нещо от голямо значение, което има решаваща роля или което е незаменимо, например: основно право или закон, фундаментално посещение, фундаментален камък, фундаментален бележка и т.н.

В областта на музиката основната нота е основната нота на акорд, от който произхождат другите ноти на акорда. В областта на икономиката фундаменталният анализ позволява да се знае и оцени истинската стойност на заглавието и акцията, за да се интуира бъдещото представяне, което се очаква да бъде получено от заглавието или действието, това се получава чрез някои показатели, като например : качество на управление, финансови резерви, високи печалби и приходи от продажби и др.

В астрономията фундаментална звезда е известна като тази, чиито движения и положение са точно известни и позволява изчисляване на позициите на други звезди по отношение на фундаменталната звезда.

Тагове:  Религия И Духовност Изрази-На-Английски Изрази - Популярни