Функция на цитоплазмата

Цитоплазмата е колоидна дисперсия, гранулирана течност, открита вътре в клетката, между клетъчното ядро ​​и плазмената мембрана. Той е част от еукариотни клетки и прокариотни клетки.

Цитоплазмата се състои от цитозола или цитоплазмения матрикс, цитоскелета и органелите. Той също така съдържа няколко хранителни вещества, които след като преминат през плазмената мембрана, достигат до органелите.

Поради тази причина в цитоплазмата се извършват различни и важни молекулни реакции за функционирането на клетката.

Структурна функция

Цитоплазмата е от изключително значение в структурата на клетката, съставлява нейната вътрешна част, придава й форма, придава й мобилност и позволява да се осъществяват различни метаболитни реакции, важни за нейното правилно функциониране.

Функция за движение

Основната функция на цитоплазмата е да съдържа клетъчни органели и да позволява тяхното движение. Те включват рибозоми, лизозоми, вакуоли и митохондрии, всяка от тези органели има специфична функция, а някои може да имат определено количество ДНК.

По същия начин цитоплазмата позволява на тези органели да се възпроизвеждат в случаите, когато се извършва клетъчно делене и защитава процента на ДНК, която съдържа.

Хранителна функция

Движението на цитоплазмата допринася за движението на хранителните вещества, които са концентрирани в тази колоидна дисперсия, независимо дали са модифицирани или смесени, и които произвеждат освободена енергия. Тази енергия също така позволява на клетката да се движи.

От друга страна, цитоплазмата позволява и клетъчно дишане, което позволява нейното оцеляване и функциониране.

Тагове:  Наука Общ Технологични Електронни Иновации