Значение на грешката

Какво е Errata:

Грешка е списъкът с грешки или грешки, открити в печатния текст. Обикновено се вмъква в началото или в края на книга, като подробно описва изменението, което трябва да се направи във всеки отделен случай.

Грешката е метод за корекция след производството на книга или печат, който се състои от посочване на грешките, направени в копието, идентифициране на страницата и посочване на корекцията, която трябва да бъде направена.

Това е евтин и практичен начин за записване на промените и корекциите, които текстът изисква (обикновено грешки при писане, пунктуация или правопис), тъй като повторното отпечатване или коригирането би било много скъпо от гледна точка на производството.

По този начин грешките с по -голям мащаб, като проблеми със смисъла или конструкцията в изречение, които затрудняват правилното тълкуване на текста, не се разглеждат с вярата на грешните отпечатъци. Тези видове грешки трябва да бъдат отстранени по време на процеса на редактиране на книгата, преди отпечатването.

На английски errata се превежда като ератум. Например: "Не можах да открия грешки в тази книга”(Не мога да намеря грешни отпечатъци в тази книга).

Тагове:  Изрази - Популярни Наука Изрази-На-Английски