Значение на етикета

Какво е етикет:

Етикетът се използва за наименуване на етикета, който представя информация, считана за подходяща за определен продукт. На свой ред се определя социална характеристика на субект или лице.

Думата таг произлиза от френски етикет и източно от готиката stakka с указание „клечка“. След това етикетите се използват за наименуване на етикетите върху торбите, съдържащи съдебни дела.

В този смисъл неговото значение достига до нас, като посочва „церемониални“, тоест кодове и формалности, които определят учтивостта и „добрите нрави“. Тази поредица от писмени правила обикновено се наричат ​​„етикет и протокол“ или „церемониални и протоколни“.

Социални тагове

Социалните етикети също са норми на поведение, но те не са официално изписани.Например, има социални етикети за отговор на телефона според културния, политическия, социалния и индивидуалния контекст.

Обществото и културата ще определят специфично социално поведение, което се изразява в различните видове комуникация, които съществуват в едно общество, включително тези, които включват социални етикети.

Тагове:  Изрази-На-Английски Технологични Електронни Иновации Поговорки И Поговорки