Твърдо състояние Значение

Какво е твърдо състояние:

Твърдото състояние се разбира като едно от четирите агрегатни състояния на материята, чиято основна характеристика е противопоставяне и устойчивост на промяна във форма и обем.

Голяма част от съществуващите вещества са в специфично състояние, което заедно с твърдото вещество се нарича: течно, газообразно и плазмено. Думата твърд произлиза от латински solĭdus, което означава силен или твърд.

Твърдото вещество се състои от набор от частици, които се намират заедно и в ред и поддържат формата си благодарение на сближаването и силното привличане на техните молекули.

Тъй като частиците на твърдото тяло са подредени и с определена геометрична закономерност, това води до образуването на различни кристални структури.

Материите в твърдо състояние са едни от най -често срещаните и наблюдавани, те могат да се движат само чрез трептене или вибрация на техните неподвижни части и техните частици не могат да се движат свободно от едно място на друго по твърдото тяло.

Има обаче материали, които могат да се променят от първоначално твърдо състояние и да се стопят след достигане на точката на топене, благодарение на скоростта на движение, която молекулите достигат, и защото преодоляват силата на привличане и напускат фиксираното си положение и кристалната си структура. бавно се унищожава.

Характеристики на твърдо състояние

Материята в твърдо състояние се характеризира главно с постоянна форма и обем. Тоест материята в твърдо състояние не може да бъде компресирана само чрез притискане или натискане.

Друга характеристика, която може да се добави, е, че когато материята е в твърдо състояние и в покой, тя представлява съпротива, която предотвратява промяна на нейната пластичност и пластичност.

Въпреки това, много твърди вещества могат да бъдат деформирани, тъй като имат различни свойства, като еластичността, с която твърдото вещество може да възстанови първоначалното си състояние, след като се деформира). Той може да има и други свойства като здравина или чупливост.

От друга страна, твърдите материали могат да увеличат или намалят обема си, когато са изложени на много високи или ниски температури. Тези явления са известни като разширяване и свиване.

Също така някои твърди материали могат да бъдат аморфни, твърди и с висока плътност.

Примери за твърдо състояние

Има няколко примера, които демонстрират твърдото състояние на материята, сред които можем да споменем:

  • Соли, които са йонни кристални твърди вещества.
  • Диамантът, който е скъпоценен камък.
  • Полиетенът е аморфно твърдо вещество.
  • Стъкло, аморфно твърдо вещество.
  • Графит, кристално твърдо вещество.
  • Захарта е кристално твърдо вещество, което може да се разтвори във вода.
  • Натриевият хлорид е кристално, йонно твърдо вещество.
  • Ледът е кристално и молекулно твърдо вещество.
Тагове:  Общ Изрази - Популярни Наука