Значение на състоянието на плазмата

Какво е плазмено състояние:

Плазменото състояние е вид материално състояние, което се характеризира с висок енергиен заряд, който се генерира до голяма степен в ситуации, в които температурата е много висока.

Плазматичното състояние е най -често срещаното състояние на материята във Вселената, позволява провеждането на електричество и се намира например в звездите, Слънцето, лъчите и др. Това материално състояние има особеността да няма форма или фиксиран обем.

Сега плазмата е газ, който е йонизиран поради високите температури, които карат атомите да се превръщат в положителни йони чрез освобождаване на отрицателни електрони. По този начин положителните йони и отрицателните електрони се движат свободно в йонизирания газ, но без да са свързани един с друг.

Поради тази причина плазменото състояние на материята е добър проводник на електричество, чийто капацитет може да се увеличи с увеличаване на степента на йонизация. Ако обаче се намали енергията, съставляваща плазмата, плазменото състояние на материята се гаси.

Тагове:  Религия И Духовност Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни