Значение на скалата на стойностите

Какво е скала на стойностите:

Скалата на ценностите е списък, който установява реда на важност на ценностите, които всеки индивид и социална група считат за правилни, като уважение, смирение, толерантност, солидарност и много други.

Хората учат и прилагат на практика редица ценности, които се насаждат в семейството от поколение на поколение, докато растат. По същия начин този списък с ценности нараства с преживяването на нови преживявания и усвояването им.

В този смисъл хората натрупват големи знания, които им позволяват да приоритизират ценностите и да поставят под въпрос кога дадено отношение е подходящо или не, с цел да се насърчи личното благосъстояние и това на всички наоколо.

Следователно скалата на ценностите се променя с течение на времето и според решението на всеки човек или общество, като се взема предвид това, което се счита за най -важно от морална и етична гледна точка.

За някои това ще бъде любов, уважение, приятелство; за другите, семейството, толерантността или ангажираността. Всички индивиди имат различен мащаб на морални, семейни, трудови, социални и културни ценности, които като цяло са сходни.

Следователно йерархичният ред на ценностите е важен, защото позволява да се определи кои качества или действия се считат за добри и правилни или лоши и отрицателни.

Скалата на ценностите регулира поведението на индивидите и им позволява да установят начина, по който трябва да действат, преди различните обстоятелства да се сблъскат през живота си.

Следователно хората трябва да са наясно как е съставен техният мащаб от ценности, за да бъдат честни със собствените си идеали и да се съобразяват с неговите принципи, в противен случай биха действали против техните ценности и убеждения.

Вижте също Стойности.

Също така си струва да се спомене, че има по -обобщена скала от ценности, която принадлежи към социалната група, от която всеки е част като гражданин, и в която се споделят етични, морални и културни ценности.

Всеки индивид трябва да положи усилия да допълни и наниже своята лична стойностна скала със скалата на социалната стойност, за да се съсредоточи върху това да бъде гражданин, който действа правилно, не само индивидуално, но и социално. Следователно социалните отношения ще бъдат по -добри.

Вижте също 10 -те най -важни ценности в обществото и тяхното значение.

Значението на скалата на стойностите

Значението на скалата на ценностите се основава на минималното разпознаване на най -важните ценности за всеки индивид. По този начин човекът ще знае как да различава доброто от лошото и да установи житейска нагласа, която му позволява да бъде в съответствие със своите ценности.

В противен случай липсата на скала на ценности може да доведе до уязвимост на хората и неспособност да реагират на измама, злоупотреба или лоши намерения от трети страни.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Религия И Духовност Наука