Значение по скалата на Рихтер

Какво е скалата на Рихтер:

Скалата на Рихтер е сеизмологична скала, която количествено определя енергията, отделена при земетресение.

Скалата на Рихтер е дефинирана през 1935 г. от Чарлз Франсис Рихтер (1900-1985) и се използва за определяне на интензивността на земетресенията и диагностициране на тяхното въздействие върху населението, за да се активират механизмите за спасяване и спешна помощ.

Вижте също Quake.

Скалата на Рихтер интерполира стойностите на амплитудата на сеизмичните вълни на засегнатите градове и населени места, за да локализира епицентъра. Скалата на Рихтер използва арабски числа за количествено определяне на магнитуда на земетресенията.

Тагове:  Религия И Духовност Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни