Значението на ерата

Какво е ерата:

Терминът произлиза от латински аера и има няколко значения. Въпреки това, най -използваното значение се отнася за дълги периоди от време, които започват да се отчитат от релевантен факт като праисторията.

В този смисъл терминът ера е свързан с хронологичния ред, в който са се случили поредица от събития, които служат като отправна точка за идентифициране на исторически период, от началото до края, определяне на неговите характеристики и разграничаване на някои събития от други.

Това беше в историята

Епохата определя дълъг исторически период, който се отличава с поредица от свои характеристики, които по един или друг начин отразяват промените, генерирани в културата или начина на живот на една цивилизация, като историческо събитие, културен процес, социални процеси или технологични иновации, наред с други.

По същия начин историческата епоха обикновено се идентифицира или свързва с видна личност, например християнската ера, която започва с раждането на Исус Христос.

Епоха също може да бъде идентифицирана с процес като византийската ера, който обхваща събитията, настъпили по време на Римската империя.

В момента може да се спомене, че живеем в технологична ера, в която човекът е разработил важен брой инструменти и техники, които са променили начина, по който хората комуникират, научните изследвания, развитието на атомната енергия, наред с други.

Тагове:  Наука Общ Изрази - Популярни