Значението на електрическата енергия

Какво е електрическа енергия:

Електрическата енергия е вид енергия, която се генерира от привличането и отблъскването между електрическите заряди. Той има способността да се трансформира в други видове енергия, като светлинна енергия, топлинна енергия или механична енергия.

Като примери за електрическа енергия можем да споменем следното: променлив ток, постоянен ток, батерии (които преобразуват химическата енергия в електрическа енергия) и предаване на нервния импулс през аксоните на невроните.

Има два вида електричество: статично електричество и обикновено електричество. Нека видим в какво се състои всеки от тях.

Видове електрическа енергия

Статично електричество

Статичното електричество е това, което се получава от триенето на две тела, които имат способността да се зареждат с електричество. По време на триене едно от телата е склонно да губи някои електрони, а другото да ги спечели, което произвежда излишен заряд. Това натрупване на заряд се нарича статично електричество и се характеризира с това, че е временно.

Например, статичното електричество се произвежда, когато търкаме балон с косата си. След постоянно триене, косата ще има склонност да се прилепва към балона.

Статичното електричество често се използва например в ксерографията, вид техника за сух печат. Той е полезен и в селското стопанство за борба с вредителите. Използва се и в дезинфекционни процеси с електростатични пръскачки, в медицински изделия, в прахови бои и др.

Работещо електричество

Текущото електричество е това, което обикновено се използва в домовете. Текущото електричество се произвежда в резултат на движението на заряди, тоест от потока от заряди, който е резултат от свободното движение на електрони през подходящ проводник. Материалите, които най -добре провеждат текущата електрическа енергия, са металите мед, сребро и алуминий.

Източници на електрическа енергия

Електрическата енергия се получава от природата по различни начини. Можем да изброим следното:

  • Термоелектрически централи: са тези, които използват изкопаеми горива като източник на енергия. Те са силно замърсяващи поради отделянето на токсични газове.
  • Атомни електроцентрали: енергията се получава чрез специфична ядрена реакция. Остатъците му са токсични. Евентуални аварии биха причинили ядрена радиация, която е изключително вредна за здравето.
  • Водноелектрически централи: са тези, които се възползват от движението на водата, за да създават енергия.
  • Слънчеви електроцентрали: те получават енергия от слънчева светлина чрез панели, които съдържат топлопроводима течност.
  • Вятърни електроцентрали: те получават енергия от силата на вятъра чрез система от витла.
  • Геотермални електроцентрали: те получават енергия от земната кора, където се съхранява топлината.

Вижте също Изкопаемо гориво.

Въздействие на електрическата енергия върху околната среда

Във всеки случай безразборното потребление на електрическа енергия от крайния потребител има въздействие върху околната среда, което не бива да се подценява. Следователно, той добавя към някои от причините за глобалното затопляне.

Електрическата енергия, получена от слънчеви, вятърни и водноелектрически централи, има в полза факта, че те се възползват от възобновяеми енергийни източници, като слънчева светлина, силата на вятъра или движението на водата съответно. В този смисъл се казва, че те са източник на устойчива енергия.

Въпреки това, въпреки че те са по -малко замърсяващи от други видове електроцентрали като ядрени или термоелектрически централи, тяхното инсталиране и процесът на тяхното получаване винаги оказват влияние върху екосистемата.

Тагове:  Изрази-На-Английски Технологични Електронни Иновации Общ