Значението на ендокултурата

Какво е ендокултурация:

Ендокултурата е процес на предаване на обичаи, идеи и поведение от едно поколение на друго.

Наричан още инкултурация, той показва начина, по който предишното поколение учи следващата, съзнателно или несъзнателно, част от културата, която е възприела през целия си живот чрез награди и наказания.

В антропологията ендокултурата се отнася до процеса, в който се осъществява включването на майчината култура, което е част от първичната социализация.

Примери за ендокултура са принадлежност или фанатизъм към определен футболен отбор, възприемане на определени религиозни обичаи и начинът на реагиране на определени събития в ежедневието.

Характеристики на ендокултурата

Ендокултурата има специфични характеристики, които я определят като такава. Едно от най -важните е, че се предава от едно по -старо поколение на следващо, като използва позиция на власт и йерархия, за да наложи предвидената култура. По този начин продължаването на споменатата култура се постига във времето.

Освен това получателят на знанието знае на кого е предаден. Тези знания са наложени от предишното поколение и социално подсилени в училищата. Въпреки това получената култура може да бъде модифицирана.

Ендокултурация и транскултурация

Ендокултурата е процес на приемане и усвояване на културата на предишното поколение. От друга страна, транскултурацията е интеграция на култура, различна от тази на субекта, който я получава със своята собствена за създаването на нова.

Вижте също Транскултурация.

Ендокултурация и акултурация

Ендокултурата продължава културната форма, преподавана от предишните поколения. Вместо това, акултурацията е асимилация на култура, различна от собствената. Във втория случай можем да вземем за пример явлението колонизация.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Наука Общ