Значението на този, който убива желязо, умира желязо

Какъв е Този, който убива желязото, умира желязо:

„Този, който убива с желязо, умира с желязо“ е поговорка, която предполага, че всеки получава лечението, което заслужава според постиженията си.

Използва се особено, когато един човек е причинил вреда на друг, а след това животът го поставя в еквивалентна ситуация. По този начин тази поговорка представлява как народната мъдрост разбира принципа на взаимност или причина и следствие.

Това включва по някакъв начин известно чувство за справедливост или отмъщение, така че може да се използва и като предупреждение за някой, който е извършил вреда, но все още не е навреме да понесе последствията.

Този принцип намира известна прилика с източната философия, в която се смята, че хората изграждат бъдещето си въз основа на действията, които извършват в живота си. Този закон за взаимност или причина и следствие е известен като карма. По този начин кармата предполага, че всичко, което се прави, генерира последствия.

Друга поговорка, която въплъщава еквивалентно значение, е „Кучета, които убиват с вълци, вълци убиват“. Той може да бъде подобен, макар и не еквивалентен, на „Този, който търси там, където не трябва, намира това, което не иска“.

Вариант от Карибите на тази поговорка гласи: „Този, който убива желязо, не умира в леглото си“.

Тагове:  Религия И Духовност Изрази - Популярни Наука