Значението на графичния дизайн

Какво е графичен дизайн:

Графичният дизайн или визуалната комуникация се състоят от проектиране и производство на визуални цели с цел предаване на послание от обществен интерес по ефективен начин.

Визуалните обекти, които произвежда графичният дизайн, са много разнообразни. Сред тях можем да споменем плакати, информационни флаери, имидж на марката (лога и лога), типография, рекламно изображение, анимация, POP материали, канцеларски материали, уеб страници, списания, вестници и книги (оформление и дизайн на корици) и много други.

Дизайн на плакати.

Графичният дизайн използва графични знаци, организирани въз основа на естетически и функционални критерии, които консолидират изразяването на концепция или послание. По този начин дизайнът е насочен към решаване на потребност по отношение на комуникацията.

Луз дел Кармен Вилчис поддържа в книгата си Методология на проектирането: теоретични основи, този дизайн като цяло „изучава поведението на формите, техните комбинации, тяхната асоциативна съгласуваност, техните функционални възможности и естетическите им ценности, заснети в тяхната цялост“.

Типографски дизайн.

В дизайна и следователно в графичния дизайн се намесват методологическите константи. Това са: проблемът / проектът / решението, нуждата, потребителят, креативността и накрая формата-функция.

По -конкретно, графичният дизайн трябва да отчита комуникативния капацитет на визуалните знаци, като типография, цвят, тон, точка, линия, посока, контур, текстура, мащаб, размери и движение. Следователно това е въпрос на композиция.

Ефективността на тези знаци е свързана със социалния контекст. Графичният дизайнер трябва да разбира конвенциите и кодовете на социалната комуникация, психологията, цвета и реториката на изображението в определен контекст.

Вижте също:

 • Дизайн.
 • Медиите.

Видове графичен дизайн

Дизайн на опаковката.

В рамките на графичния дизайн има много специалности. По -долу ще посочим някои от най -известните.

 • Редакционен дизайн: това е областта на дизайна, която е специализирана в оформлението на печатни публикации, като книги и периодични издания (преса и списания).
 • Илюстрация: Илюстрацията се занимава с подобряване или допълване на текст чрез дизайна на привлекателна графична композиция. Илюстрацията сама по себе си може да бъде съдържанието на книга. Например графични романи.
 • Корпоративен дизайн: е този, който се занимава с развитието на корпоративния имидж на компании или институции. Той обхваща лога, лога, канцеларски материали и др.
 • Рекламен дизайн: това е дизайнът, прилаган за популяризиране на определена марка или продукт.
 • Уеб дизайн или потребителски интерфейс: занимава се с проектирането на потребителския интерфейс (UI) на уеб страници и приложения, формулиране на три елемента: популяризиране на марката, визуален аспект и съдържание.
 • UX дизайн: това е клонът на дизайна, който е отговорен за проектирането на „потребителското изживяване“ (Дизайн на потребителския опит или UX), като се вземе предвид взаимодействието между системата, потребителя и контекста. UX дизайнът се доближава до сферата на индустриалния дизайн.
 • 3D дизайн / анимация: отговаря за проектирането на визуални обекти в три измерения и / или в движение.
 • Дизайн на опаковката: тя проектира имиджа и функционалността на опаковките на продукти от всякакъв вид. Например: компактдискове, опаковки за храни, торбички и др.

Вижте също:

 • Умри.
 • Изрежете.

Графичният дизайнер като професия

Логота и лога за корпоративен имидж и реклама.

Професията графичен дизайнер е консолидирана през 20 век, въпреки че е вярно, че самият графичен дизайн съществува от древни времена.

Изобретението на различните форми на писане (клинопис, пиктограми, йероглифи, гръцка и римска азбука), типографски дизайн и емблеми, за да назовем няколко значителни примера, са свидетелство за това.

Въпреки това, професията графичен дизайнер е консолидирана в съвременната епоха, индустриален характер. Масовото и потребителското общество изисква нова, по -директна и ефективна форма на комуникация, способна да достигне до най -голям брой хора в най -кратки срокове.

Появата на средствата за масова информация, като например пресата през 19 век, и киното и телевизията през 20 век, изигра решаваща роля за това. Тези медии предлагаха по -ефективна алтернатива на пропагандата, предавана преди това чрез публичното изкуство, и благоприятстваха развитието на рекламата.

Тагове:  Общ Поговорки И Поговорки Религия И Духовност