Значението на икономическото право

Какво е икономически закон:

Икономическото право е клон на правото, чиито утвърдени правни норми имат за цел да организират, дисциплинират и контролират административните правомощия на публичната администрация и да насърчават предприемачеството в частната администрация.

Икономическото право може да се разбира и като съвкупността от административни правила, върху които се определят икономическите политики, като мярка за регулиране на действията на държавата върху икономическата система.

Произходът на икономическото право възниква с нарастването на обществата и развитието на обмена на стоки или услуги, за които произхождат различни методи на сделки. Поради тази причина функцията на икономическото право е да осигури функционирането на икономиката на една страна.

Икономическото право се стреми като цяло да възложи на държавата ефикасна регулаторна власт, да насърчи пазарните механизми, да санкционира актове, които са извън установения регламент и да договори интересите, които насърчават националната и международната икономическа дейност и частния сектор.

Междувременно законът е набор от норми с голямо значение за държавата, тъй като те отразяват част от историята и определят поведението и развитието на икономическата дейност на държава или регион.

Тагове:  Изрази - Популярни Технологични Електронни Иновации Общ