Значение на плътността на населението

Какво представлява плътността на населението:

Плътността на населението се отнася до средния брой жители на квадратен километър в дадена област или област.

В този смисъл гъстотата на населението предоставя общи познания за условията на жителите на дадена държава, държава или територия, тъй като колкото по -гъсто населено е мястото, качеството на живот обикновено е по -ниско, ако няма градоустройство и адекватно социални.

Плътността на населението се нарича също относително население и се различава от абсолютното население, като последното представлява общия брой жители на дадено място.

Плътността на населението е важна, защото по -точно определя условията на живот в определени градове.

Вижте също Плътност.

Например, според Националния институт по статистика и география (INEGI), през 2017 г. Мексико е имало абсолютно население от 123,5 милиона жители, което е второто по население в Латинска Америка и единадесетото в света.

Въпреки това гъстотата на населението на Мексико с 62 жители / км2 далеч не е първото място, заемано от Макао с 21 346 жители / км2. От друга страна, ако сравним гъстотата на населението на Мексико Сити, който има население от 8 811 266 души в 1485 км2, което води до 5 934 жители / км2, получаваме число, което ни дава по -точна представа за този велик град.

В географията плътността на населението е съществена променлива за човешката география, която изучава връзката между обществото и неговото физическо пространство.

Тагове:  Религия И Духовност Наука Изрази - Популярни