Значението на детската престъпност

Какво е младежката престъпност:

Престъпленията сред непълнолетните се наричат ​​престъпления, извършени от непълнолетни.

Престъпността сред непълнолетните е явление в днешното общество, което отразява нарастващото социално разочарование, изпитвано от младите хора, жертвите на дискриминация и изключване, възприемат насилствен начин на живот, превръщайки се в социални неудобства.

Престъпността сред непълнолетните се трансформира в стратегия за оцеляване на младежите като част от културата на семейни, социални, икономически и политически конфликти. Обществото е длъжно да даде правото на младите хора да водят достоен, приобщаващ и равнопоставен живот, като гарантира тяхното социално-афективно благополучие.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази-На-Английски Общ