Значението на класическия танц

Какво е класически танц:

Класическият танц е известен като синоним на класически балет или просто балет. Техниките на класическия танц се появяват през седемнадесети век и имат най -голям израз в ерата на романтизма.

Вижте също Романтизъм.

Класическият танц не се отнася до традиционни или народни танци, а по -скоро към този танц, създаден в западния свят през класическия период, обхващащ 17 -ти до началото на 19 -ти век.

Класическият танц се характеризира, защото интегрира не само танц, но и музика, хореография и декорации. Музикалните композиции например бяха безсмислени без танци и обратно. Най -големият напредък по отношение на шоу осветлението и сценичните изкуства беше постигнат благодарение на увлечението по класическия танц като цялостно и всеобхватно шоу.

Вижте също:

  • Танцувайте
  • Сценичните изкуства

Техниките на класически танц или класически балет имат корени в италианската и френската школа. Петте основни позиции на краката са създадени от френския Pierre Beauchamp (1630-1695) през седемнадесети век и притежават два вида вариации: отворени (ouverte) и затворени (ферм).

Класическият танц започва да усъвършенства скачащите техники, като техники на повдигане, плаващи скокове, техника на пуан, заедно с по -балансирани пози.

Модерен танц

Съвременният танц се появява след Първата световна война като откъсване от класическите и традиционните модели, рамкирайки се в авангардни движения.

Тагове:  Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки Изрази - Популярни