Значение на хроматин

Какво е хроматин:

Хроматинът е вещество в еукариотни клетки, съставено от комбинация от протеини, наречени „хистони“, с ДНК и РНК, чиято функция е да оформят хромозомата, така че да бъде интегрирана в ядрото на клетката.

Хроматинът се модифицира през етапите на клетъчния цикъл, генерирайки различни нива на уплътняване.

Хистоните са основни протеини, изработени от аргинин и лизин. Тяхната функция е да улеснят уплътняването на ДНК в интеграцията в клетъчното ядро. Това от своя страна е отговорно за предоставянето на генетична информация на клетката.

По този начин първото нещо, което хроматинът прави, е да улесни обединяването на ДНК с нуклеинов агрегат, който произвежда така наречените нуклеозоми.

На свой ред, многобройните нуклеозоми генерират структура, известна като „перлена огърлица“, поради формата, която се получава.

На следващото ниво на уплътняване структурата се трансформира в соленоид. Оттам следват етапите на трансформация, докато достигнат формата на хромозомата, каквато я познаваме.

Нива на уплътняване на хроматин.

Видове хроматин

Има най -малко два вида хроматин. А именно: хетерохроматин и еухроматин.

Хетерохроматин

В хетерохроматина нишките се кондензират и се навиват заедно, за да образуват вид издутина. ДНК остава неактивна, тъй като този процес на кондензация не й позволява да кодира генетичен материал.

Евхроматин

Еухроматинът от своя страна се отнася до типа хроматин, при който кондензацията е по -малка, което позволява активното присъствие на ДНК, способна да чете генетични кодове при тези условия.

Вижте също:

  • Клетъчни части
  • Хромозома
  • ДНК

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни Поговорки И Поговорки