Значение на разходите и ползите

Какво е рентабилност:

Съотношението разход-полза е финансов инструмент, който сравнява цената на даден продукт с ползата, която предоставя за ефективна оценка на най-доброто решение, което трябва да се вземе по отношение на покупката.

Анализът на разходите и ползите на даден проект, например, се състои от набор от процедури, които предоставят мерки за рентабилност на проекта, като сравняват очакваните разходи с очакваните ползи при неговото изпълнение.

В икономиката, за да се изчисли дали балансът между разходи и ползи е балансиран, се използват следните стъпки и формули:

  • Дефинирана е паричната стойност на разходите и ползите за внедряването на системата.
  • Разходите и ползите се преобразуват в настоящата стойност.
  • Намерено е съотношението разход-полза (C / B), което е равно на общия нетен доход, разделен на общите разходи:

  • Ако анализът на съотношението C / B е по -голям от 1, това означава, че той е печеливш, докато ако е равен или по -малък от 1, това показва, че не е печеливш.
  • Резултатът се взема и сравнява с други проекти.
  • Избира се проектът с най -висок индекс във връзката.

За анализ на разходите и ползите трябва да имате познания за пазара, нуждите и изискванията на проекта и наличните ресурси за неговото прилагане, преди да изчислите неговата ефективност.

Тагове:  Религия И Духовност Поговорки И Поговорки Общ