Значение на телесността

Какво е телесност:

Телесността се отнася до характеристиките на това, което има тяло или има последователност. Тя е пряко свързана с съществуването на тялото, като се вземат предвид физическите, двигателните, интелектуалните, социалните и емоционалните аспекти.

Това е широк термин, който включва различни области на изучаване, поради което може да се анализира от физическото възпитание, философията, психологията, химията и др.

Телесността надхвърля физическото съществуване на тяло, тя включва и сетивата, за да може да изложи онова, което се възприема чрез тях. По този начин хората могат да разкрият сензорна информация, която трудно могат да разпознаят по друг начин.

Всички хора се раждат с тяло, което се трансформира с течение на времето, адаптира се, докато изгражда осъзнаване за себе си и успява да се изложи на способността да чувства, прави, мисли и се свързва с всичко, което ги заобикаля.

Значението на телесността се крие във възможността да се включат емоционални, социални, културни и физически преживявания, които са уникални за всяко същество и които съставляват индивидуалността на хората.

Тоест, чрез телесност, индивидите се определят и диференцират физически и духовно.

Тагове:  Общ Религия И Духовност Поговорки И Поговорки