Значение на смелостта

Какво е смелост:

Смелостта е способността да се изправите пред ситуация, която представлява непосредствена опасност, реална или предполагаема.

Думата смелост произлиза от старофренски смелост съставен от корена cor или двор което означава сърце. В този смисъл смелостта е този, който „има сила или полага усилия от сърце“.

Смелостта се счита за ценност, тъй като позволява да се преодолеят опасните ситуации, за да продължи напред.

Вижте също Стойност.

Смелостта се използва за изразяване на гняв или отвращение, например „Бях много ядосан, когато ми откраднаха портфейла“.

Синоними на смелост можем да намерим смелост, дързост, смелост или раздразнение. Антонимите са страхливост, страх и обезсърчение.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Изрази - Популярни