Координация Значение

Какво е координация:

Координацията е действие и ефект на координиране или координиране. Тя може да се отнася до свързване или сглобяване на две или повече неща, така че да образуват хармонично или синхронизирано цяло. Той може също да се отнася до действието на насочване или поставяне на различни елементи в действие с обща цел. Думата като такава идва от латински координация, координация.

Координацията в този смисъл е широко понятие, което може да се приложи в различни области. Можем да говорим за физическата координация на човек за извършване на действия или извършване на дейности.

Можем да се позовем и на координацията в областта на управлението на организацията, когато става въпрос за съгласуване и коригиране на процеси, методи и задачи в динамична, бизнес среда.

Например човек, който изпълнява координаторски функции, ще има задачата да планира, организира и подрежда различните задачи, действия или процеси на тези, които са част от работен екип, всичко това с цел постигане на определени резултати.

По този начин координацията е от съществено значение в различни аспекти на ежедневието: в трафика, на футболен мач, на танц, в нашата работа.

Двигателна координация

Двигателната координация, известна още като физическа или телесна координация, е тази, която включва способността на индивида да се движи, да манипулира обекти, да се движи или да взаимодейства с други индивиди или с тяхната среда.

Физическата координация използва цялата мускулно -скелетна система, както и сензорните способности за синхронизиране на движенията на тялото, извършване на действия или извършване на дейност според определена цел.

Плуване, бягане, ходене, изкачване на стълба и т.н., са всички дейности, които изискват двигателна координация за изпълнение на задача.

Двигателната координация е от съществено значение в областта на физическото възпитание и е основен аспект за постигане на адекватна физическа подготовка за практикуване на спорт.

Тагове:  Наука Изрази-На-Английски Религия И Духовност