Значение на визуално замърсяване

Какво е визуално замърсяване:

Визуалното замърсяване е всичко, което възпрепятства визуализацията на пространството около нас, както и естетическата оценка на пейзажа, поради излишъка от визуална информация, било то графична, архитектурна, техническа, технологична и т.н.

Визуалното замърсяване се получава от човешка намеса в околната среда. Какви замърсители са неестествени елементи, поставени в околната среда от човешките същества по разстроен, разчленен, прекомерен и визуално агресивен начин, като по този начин надвишават способностите на човека да обработва и усвоява визуална информация.

Сред тези елементи можем да споменем: билбордове, агитационни плакати, антени, кули за електричество и окабеляване, прекомерна табела, комини, стълбове, графити за вандализъм, натрупан боклук и др.

Има и визуално замърсяване, когато сградата не спазва общинските строителни разпоредби и прекъсва визуалното изображение на градския или селския пейзаж. Поради тази причина общините обикновено имат строги правила относно размерите, които могат да имат новите сгради, построени около паметник.

Видове визуално замърсяване

Визуалното замърсяване може да се класифицира според вида на елемента, който го произвежда. Да видим:

 • Светлинно замърсяване: произведено от злоупотреба с ресурси и светлинни стимули, като неонови табели, рефлектори, излишно обществено осветление и др. Светлинното замърсяване всъщност предотвратява вглеждането в звездното небе. В някои части на света не може да се види почти изцяло.
 • Рекламно замърсяване: произведено ли е от излишъка от билбордове и рекламно -пропагандни плакати.
 • Архитектурно замърсяване: произведено от конструкции, които влошават гледката към ландшафта, независимо дали е естествен или градски.
 • Индустриално замърсяване: това е това, което идва от всички видове устройства за промишлена употреба като комини, стълбове, електропроводи и др.
 • Замърсяване с отпадъци: това е това, което се получава от безразборното натрупване на боклук или твърди отпадъци, което освен че представлява санитарен проблем, влияе върху визуалния вид на ландшафта или околната среда.

Ефекти и последици от визуалното замърсяване

Визуално замърсяване, причинено от излишък от електрически проводници.

От това се прави изводът, че визуалното замърсяване засяга в два смисъла: първото и най -очевидното от тях, естетическата оценка на пейзажа, бил той градски или селски. Второто, много по -сложно, е увреждане на здравето. Нека изброим най -очевидните ефекти и последствия.

 • Отрицателно въздействие върху естетиката на мястото.
 • Стрес поради излишната информация.
 • Увеличаване на броя на пътнотранспортните произшествия.
 • Нарушаване на баланса в екосистемата.
 • Натрупване на подсъзнателна информация.
 • Намалена производителност.
 • Промени в настроението
 • Главоболие.
Тагове:  Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки Изрази - Популярни