Значението на конституционализма

Какво е конституционализъм:

Като конституционализъм е известна политическата система, която се регулира от конституционен текст. По същия начин тя е партийна идеология на тази система, със съответните й прояви в социалната, политическата и правната сфера.

Според конституционализма всички публични правомощия трябва да бъдат обект на регулаторна рамка, която ги модерира и ограничава. По този начин конституционализмът защитава идеята, че държавната власт, независимо дали произтича от основен закон, трябва да се контролира от писмени закони, които от своя страна функционират като основен принцип на социалната организация на държавата.

Тогава конституцията ще се превърне в онази нормативна рамка, върху която се основава правната система на държава и в този смисъл в основата на нормативната пирамида, на която трябва да се подчинят останалите закони на дадена държава.

Тагове:  Изрази-На-Английски Общ Наука