Конотация Значение

Какво е конотация:

Конотацията се отнася до свързаното, изразително или допълнително значение, което една дума или фраза притежава в зависимост от контекста.

Тоест, когато се посочва конотацията на дума или фраза, това означава да се посочи нейното вторично значение в определен контекст, което обикновено показва по -широк смисъл на текстовото.

Конотацията е също действието и ефекта от конотирането, което се отнася до допълващото или субективното значение на думата или израза.

Използването на конотация на думи е много често срещано в областта на литературата, особено защото идеите или ситуациите се изразяват и дори темите се представят мълчаливо, така че читателят или тълкувателят на текста да може да го разбере и да контекстуализира с лекота.

Например „Тази жена е ангел“. В този случай жената е кономирана като добър, благотворителен човек, в който може да се има известна степен на доверие.

Значението на израза "е ангел" не може да се приема буквално, това е просто начин за изразяване и излагане на характеристика на тази тема.

Също така е много често използването на конотация на думи или фрази като ежедневен ресурс чрез комуникацията на хората и медиите, чрез които този ресурс се използва широко за изпращане на масови съобщения, като цяло, чрез рекламни кампании.

В рекламните текстове те са склонни да използват конотативен език с намерението да убедят обществеността и да накарат хората да искат този продукт или услуга, която рекламират.

За тази цел рекламните кампании подкрепят текстовото им съдържание или диалози с изображения, звуци и дори модели, които съблазняват съзнанието на обществеността.

Конотация и денотация

Конотацията и денотацията са две значения, които са предшествани и следователно са антоними.

Ако конотацията се отнася до двойното значение или вторичното значение, което думите или фразите имат според контекста, то от своя страна денотацията е основното или обективното значение на дума, която се разпознава от всички хора.

Например „Цената на златото остава стабилна на световния пазар“. В този случай златото е благороден метал, чието значение или обозначение показва точно същото като неговото основно и обективно значение, поради което не е необходимо да се изследва вторично значение.

Въпреки това може да се каже, че голям процент от думите като цяло имат денотативно значение, което се допълва или обогатява с конотативното им значение.

В този случай е представен широк и богат речник от значение и употреба, който след това се анализира и изучава в областта на лингвистиката.

След това същата дума от предишния пример „злато“ е взета, за да представи пример за това как нейното значение може да варира чрез конотативна употреба на думата.

Например „Вашето приятелство струва злато“. В този случай значението на думата злато вече не се използва по денотативен начин и чрез контекст и конотация, разбира се, че се отнася до приятелство, което е високо ценено и което струва много повече от всичко друго.

Тагове:  Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки Религия И Духовност