Значение на конкатенацията

Какво е конкатенация:

Конкатенацията е действие и ефект от свързването на концепции, идеи, числа, кодове или атоми заедно, за да се създаде взаимосвързана последователност или набор.

Думата конкатенация произлиза от латински конкатенация, съставен от префикса с-, който се отнася до съюз, catena, което означава "низ", а наставката -ция, което показва "действие и ефект на". По този начин конкатенацията е етимологично действието и ефекта от съединяването на елементи за образуване на верига.

Синоними на конкатенация могат да бъдат намерени в думите interligation, chaining, linking and union.

Конкатенацията предполага елементи, които поради своята природа могат да се присъединят един към друг и да образуват нещо ново или различно. Тази концепция се използва във философията, литературата, химията и програмирането.

Конкатенация в химията

В химията конкатенацията е свойство на определени атоми да се свързват помежду си и да образуват вериги. Такъв е случаят например с въглеродния атом, който чрез създаване на връзки с други атоми образува други органични вещества.

В органичната химия съединенията, които съдържат въглерод, се считат за органични. Въглеродът е единственият елемент, който може да се присъедини към други въглеродни атоми в процес, наречен конкатенация.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Наука