Значението на конкуренцията

Какво е конкуренция:

Състезанието е спор или състезание между двама или повече хора, които преследват или се стремят към едно и също нещо. Думата като такава идва от латински компетентенĭa.

В този смисъл като конкуренция се отнасяме и до съперничеството, което се създава между двама или повече хора или страни, когато всички страни се опитват да постигнат едно и също: „Конкуренцията между тях е жестока“.

Като разширение, като състезание човекът, страничната или съперничещата група също може да бъде наречена: "Внимавай с Мануел, мисля, че той работи за състезанието."

Конкуренцията, от друга страна, може да се отнася и до степента на загриженост на някого по определен въпрос или бизнес: „Въпросът за вашите любовни отношения не е моя грижа.“

Компетентността също може да се отнася до експертния опит, способността или способността на някого да изпълни определена задача или да се намеси в конкретен въпрос: „Вие показахте, че имате компетентността да бъдете на тази позиция“.

Тагове:  Наука Религия И Духовност Поговорки И Поговорки