Значението на когнитивизма

Какво е когнитивизъм:

Когнитивизмът в психологията е теоретичен подход, който има за цел да разбере начина, по който умът мисли и учи.

Думата като такава произлиза от прилагателното познавателни, който се отнася до всичко, което принадлежи или е свързано със знанието, и се образува с наставката -изм, което означава "система" или "училище".

В този смисъл когнитивизмът се характеризира с търсенето си да разбере как човешкият ум интерпретира, обработва и съхранява информация.

Когнитивизмът възниква в опозиция на бихейвиоризма, бихевиористична теория, която се фокусира върху поведението като предмет на изследване и която се фокусира върху разбирането на начина, по който умът работи и реагира на стимули.

Когнитивистите, от друга страна, смятат, че начинът, по който хората мислят, влияе върху тяхното поведение, и отричат ​​бихевиористичната концепция, че мисловните процеси са поведение само по себе си.

По този начин когнитивистите се фокусират върху мисълта, нейните функции, процеси и начина, по който умът решава сложни задачи.

Вижте също Когнитивна парадигма.

За това те използват количествени и научни методи, за да разберат функциите на ума и създават модели и диаграми, които показват и обясняват как се осъществява обработката на информация.

Когнитивизмът се прилага и от различни дисциплини, като компютърни технологии, лингвистика, образование или педагогика, които споделят интерес да разберат начина, по който се обработва информацията.

Следователно с течение на времето когнитивната теория включва понятия за системи, информация и теория на роботиката.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Наука