Значение на двоичен код

Какво е двоичен код:

Системата за представяне на текстове, изображения или видеоклипове, които компютрите или компютрите използват за обработка на инструкции, се нарича двоичен код.

За да може двоичният код да изпълнява своята функция, той трябва да използва двоичната система, която е система за номериране, която има само цифрите или битовете нула и единица, с които може да бъде представена безкрайност от кодове.

В тази бройна система 0 означава затворено и 1 отворено.

Двоичният код се използва в областта на изчисленията и телекомуникациите за кодиране на различни видове данни, като например символни или битови низове, които могат да бъдат с фиксирана или променлива ширина, в зависимост от използваните двоични кодове. Get.

Характеристики на двоичен код

По -долу са основните характеристики на двоичния код.

  • Това е непрекъснат код, чиято комбинация се различава от един код в друг чрез промяна на един бит.
  • Той използва кодове за корекция на грешки и кодове за откриване на грешки, за да избегне затруднения при предаването на данни.
  • По принцип двоичните кодове са претеглени, тоест всяка последователност от цифри има определено тегло, свързано с нея. Например десетичен код, кодиран в двоичен код.
  • Двоичните кодове имат разстояние, което може да бъде идентифицирано по броя на битовете, които варират от една комбинация в друга.
Тагове:  Наука Общ Поговорки И Поговорки