Значението на цитоскелета

Какво е цитоскелет:

Цитоскелетът е мрежа от нишки, които оформят клетката, поддържат нейната плазмена мембрана, организират нейните вътрешни структури и участват в клетъчния транспорт, подвижността и деленето.

Цитоскелетът е вътрешната структура, която поддържа силите на напрежение и компресия, като същевременно поддържа формата на клетката. В този смисъл цитоскелетът буквално е скелетът на клетката и се намира в цялата клетка в цитоплазмата.

Сред неговите функции е да фиксира на тяхно място плазмената мембрана, клетъчното ядро ​​и всички останали структури на клетката. В допълнение, той осигурява следи за транспортиране на протеинови везикули или органели в клетката и е съществен компонент за образуването на специализирани структури в еукариотни клетки като жгутици, реснички и центрозоми.

В прокариотни клетки, които нямат определено клетъчно ядро, те също имат цитоскелет, който поддържа формата на клетката и подпомага нейното клетъчно делене, но съставът й е различен и е открит едва през 1990 г. Идентифицирани са 3 елемента, наречени: FtsZ, MreB и полумесец.

Структура на цитоскелета

В структурата на цитоскелета на еукариотните клетки са идентифицирани три елемента: микрофиламенти, междинни нишки и микротубули.

Микрофиламенти

Микрофиламентите са най -тънките влакна от трите вида, които изграждат цитоскелета. Те са известни също като актинови нишки, тъй като са изградени от мономери, свързани заедно с актинови протеини по начин, който прилича на двойна спирала.

Те се характеризират с насоченост. Това означава, че всеки край на микрофиламента е различен.

Функцията на микрофиламента е съотношението на релсите за движение на двигателни протеини, наречени миозин, които от своя страна също образуват нишки.

Микрофиламенти могат да бъдат намерени в деленето на животински клетки, като например мускулни клетки, които, координирани с други нишковидни структури, спомагат за свиването на мускулите.

Междинни нишки

Междинните нишки са съставени от много преплетени влакнести протеинови вериги. Те са по -постоянни от микрофиламенти или микротубули и в зависимост от клетката, в която се намират, кератинът е най -често срещаният.

Функцията на междинните нишки е да поддържат клетъчното напрежение, като същевременно поддържат формата на клетката. Освен това те организират вътрешни структури, като закотвят ядрото и органелите на място.

Микротубули

Микротубулите са направени от тубулинови протеини, които образуват куха тръба. Всеки тубулин се състои от 2 субединици: алфа-тубулин и бета-тубулин.

Тяхната структура, подобно на микрофиламентите, е динамична, тоест те могат да растат и да се разглобяват бързо, а също така да имат насоченост, като всеки край е различен.

Микротубулите имат няколко функции:

  • Първо, той осигурява структурна опора на клетката, като й помага да устои на натискащите сили.
  • Второ, те създават релси за двигателни протеини (кинезини и динеини) за транспортиране на везикули и други елементи.
  • Трето, те са ключовите компоненти за образуването на жгутици, реснички и центрозоми, специализирани структури в еукариотни клетки.

Жгутиците са структури, които подпомагат движението, както можем да видим например в сперматозоидите. От друга страна, ресничките, които са по -къси и по -многобройни от жгутиците, също помагат за подвижността, например в дихателните клетки, измествайки праха от ноздрите.

Структурата на джгутиците и ресничките образуват цилиндър от 9 двойки микротубули с друга двойка в центъра си и основно тяло, което ще събере тези 2 структури. Базалното тяло се счита за модифициран центриол, като центриолът се състои от 9 триплета микротубули.

Тагове:  Изрази-На-Английски Изрази - Популярни Религия И Духовност