Значението на кинематиката

Какво е кинематика:

Кинематиката е дисциплина от физика и механика, отговорна за изучаването и описването на движението на обекти по отношение на траекторията и променливите във времето. Терминът кинематика произхожда от гръцката дума κινέιν или кинеин, което означава "преместване или изместване".

Тази дисциплина не се занимава с определяне на причините, които генерират движението, но основно има за цел да опише изместването, за да идентифицира неговата продължителност.

Принципи на кинематиката

Следователно основните елементи, които кинематиката анализира, са мобилността, пространството и времето. От тях кинематиката разглежда изследването на величини, които съответстват на: положение, скорост и ускорение.

 • Позицията: се отнася до мястото, където се намира мобилният телефон, което е представено с вектор на позицията.
 • Скорост: определя се чрез оценяване на изминатото разстояние във времето.
 • Ускорение: съответства на промяната на посочената скорост по време на изместването й във времето.

Видове движения

Кинематиката позволява класификация и анализ на различни видове движения. Сред тях можем да споменем:

 • Равномерно движение на линията.
 • Ускорено праволинейно движение.
 • Равномерно разнообразно праволинейно движение.
 • Равномерно кръгово движение.
 • Ускорено кръгово движение.
 • Криволинейно движение.

Вижте също:

 • Физически.
 • Движение.
 • Динамичен и кинематичен вискозитет.
 • Динамичен.
 • Разделения на физиката.

Тагове:  Наука Изрази - Популярни Технологични Електронни Иновации