Значението на жизнения цикъл на даден продукт

Какъв е жизненият цикъл на продукта:

Жизненият цикъл на даден продукт (CVP) определя етапите, през които продуктът преминава от раждането си до упадъка си.

Жизненият цикъл на даден продукт е термин, въведен за първи път през 1965 г. от американския икономист Теодор Левит в статията си „Използване на жизнения цикъл на продукт“ за публикацията Harvard Business Review.

Познанията за жизнения цикъл на услуга или продукт са важни, за да можете да идентифицирате етапа, в който продуктът е, за да генерирате подходяща стратегия, за да въведете отново, възобновите или препроектирате стоката или услугата, за да увековечите нейния доход.

В маркетинга или маркетинг, Филип Котлер определя жизнения цикъл на даден продукт като етапите, през които стоката или услугата преминават, дефинирани от генерираните печалби и загуби.

Вижте също Продукт.

Етапи в жизнения цикъл на даден продукт

Графиката на жизнения цикъл на продукта на Levitt показва четири етапа: въвеждане, растеж, падеж и спад, като етапът на зрялост е мястото, където ще се генерират най -големите печалби.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Поговорки И Поговорки Изрази - Популярни