Значението на циркадния цикъл

Какво е циркадният цикъл:

Циркадният цикъл е биологичният часовник, който регулира и планира физиологичните функции на тялото за период от един ден или 24 часа.

Циркадният цикъл е рамкиран за един ден, както е определено от етимологията на думата циркаден, която произлиза от латинския около посочва „подход“, десет което означава "ден" и наставката -анус което се отнася до „нещо свързано с“.

В този циркаден смисъл това е това, което е свързано с период от един ден, а цикълът е периодичното повтаряне на набор от събития.

Вижте също Цикъл.

В биологията циркадният цикъл, циркадният часовник или биологичният часовник е ежедневното повтаряне на физиологичните явления на живите организми.

Циркадните цикли в растенията, например, контролират фотосинтезата, периодите на цъфтеж, метаболизма на захарта и растежа на клетките.

Тагове:  Религия И Духовност Изрази - Популярни Наука