Значение на цикъл

Какво е цикъл:

Цикълът се нарича период от време, в който се развива или настъпва набор от събития, етапи или явления, които след завършване се повтарят отново в същия ред от началото до края.

Думата цикъл произлиза от латински цикъл, а това от своя страна от гръцки kyklus което означава „кръг или колело“.

Цикъл е дума, която е широко използвана и може да се използва в различни теми или области в зависимост от това, което искате да направите известни или свързани с тях.

Съществуват различни цикли, които въз основа на техните характеристики, реда на събитията, продължителността и повторението се изучават в различни области, за да се разбере действието на много от природните, икономическите, културните, социалните явления, наред с други.

Естествени цикли

В природата има различни цикли, които разкриват как се развива животът и набор от природни явления, които са от съществено значение на планетата Земя.

Например жизненият цикъл е един от най -важните и изучавани в областта на науката. В този цикъл е възможно да се проектира например как в определен период растението се ражда, развива, дава плодове, умира и се преражда благодарение на изоставените семена и по този начин дава непрекъснатост на цикъла.

Други цикли, които също са жизненоважни по природа, са биогеохимични цикли, тъй като чрез тях се случват редица природни явления, които са от съществено значение за живота на Земята.

Може да се спомене и женският полов цикъл, който включва поредица от хормонални промени, които се случват редовно на всеки 28 дни в женската репродуктивна система и които правят възможно менструацията или бременността.

Вижте също Жизнен цикъл и биогеохимични цикли.

Икономически цикъл

Икономическият цикъл се отнася до различните ситуации и колебания, през които преминава икономиката на дадена страна или регион и което е характерно за капиталистическия икономически модел.

Обикновено този цикъл протича в четири фази. Първият е възходът и икономическият бум, тоест много производителност и комерсиализация.

Той е последван от спад или рецесия, характеризиращи се със спад в производствената активност, повишена безработица и малко инвестиции.

Следва третата фаза, в която кризата се задълбочава и се генерира икономическа депресия. И накрая, в последната фаза се появяват възстановяване и реактивиране, в който момент икономиката започва да преодолява, малко по малко, кризата и започва своята експанзия.

Могат да бъдат включени и производствени цикли, които започват от разработването, разработването, разпространението и продажбата на стока или услуга.

Вижте също Икономика.

Сърдечен цикъл

Сърдечният цикъл е процес, чрез който се извършват електрически, механични и промени в налягането, свързани с кръвния поток, свиването и отпускането в сърдечните камери, както и отварянето и затварянето на сърдечните клапи.

Това се случва бързо и продължителността му отразява цикъла на сърдечната честота или сърдечния ритъм за всяка минута.

Циркаден цикъл

Циркадният цикъл се отнася до реда, в който набор от биологични променливи или ритми се появяват многократно и в определен период от време.

Циркадните цикли се срещат както при животните, така и при растенията и могат да настъпят между всеки 20 до 24 часа, както е при светлинните и температурните цикли.

Например, циркадният цикъл на човешкото същество е приблизително 24 часа, следователно, когато настъпи промяна в този цикъл, у човека се причинява разстройство, което дори може да породи общ дискомфорт.

Вижте също циркадния цикъл.

Цикъл във физиката

Във физиката цикълът се отнася до пълното трептене на движение или вълна, което се случва периодично. Той може също така да показва термодинамичните трансформации, на които е подложено дадено вещество.

Вижте също Физика.

Рок цикъл

Скалният цикъл е част от набор от геоложки процеси, чрез които се образуват три основни типа скали: магматични скали, седиментни скали и метаморфни скали.

Скалите непрекъснато претърпяват промени и се трансформират във времето, така че това е непрекъснат цикъл, който не спира на планетата.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Общ Изрази - Популярни