Значение на соматични клетки

Какво представляват соматичните клетки:

Соматичните клетки са тези, които са отговорни за образуването на тъкани и органи в многоклетъчните живи същества.

Те произлизат от стволови клетки по време на ембрионалното развитие, поради което те преминават през процес на пролиферация, диференциация и апоптоза, така че тези клетки успяват да се диференцират и изпълняват специфични функции.

Соматичните клетки са най -многобройните в организмите. Всяка клетка в тялото може да бъде соматична, с изключение на зародишни клетки или гамети, тоест сперматозоиди и яйцеклетки. Зародишните клетки са различни поради мейозата.

Соматичните клетки са диплоидни и имат генетична информация в ядрото си. При хората те се състоят от 23 двойки хромозоми, което е равно на 46 хромозоми.

Следователно всички те споделят един и същ генетичен материал, който се получава по време на оплождането: 50% от майката и 50% от бащата.

Също така, соматичните клетки могат да се размножават и поддържат същата генетична информация, но само ограничен брой пъти, докато не бъдат заменени с нови клетки. Следователно основната му функция е да осигури правилното функциониране на тялото.

Понякога се появяват мутации на тези клетки, които могат да доведат до различни видове рак.

Характеристики на соматичните клетки

По -долу са основните характеристики на соматичните клетки.

  • В основата си те имат генетична информация.
  • Те са диплоидни клетки, тоест съдържат два пъти хромозомите от вида. За него Хомо сапиенс, 23 двойки хромозоми, което е равно на 46 хромозоми.
  • Формата и размерът му варират в зависимост от неговата функция и системата, към която принадлежи.
  • Те могат да образуват нова тъкан чрез клетъчно делене.
  • По ограничен начин те могат да се размножават и поддържат една и съща генетична информация.
  • Те регулират правилното функциониране на системата там, където се намират.
  • Тези клетки нямат функция или участват в производството на нови клетки, различни от тях самите.
Тагове:  Изрази - Популярни Общ Технологични Електронни Иновации