Значението на стволовите клетки

Какво представляват стволовите клетки:

Стволовите клетки са тези, които имат способността да се разделят, за да образуват две или повече дъщерни клетки, от които могат да произхождат различни специализирани типове клетки и дори да произвеждат нови стволови клетки.

Стволовите клетки се намират във всички многоклетъчни организми и имат потенциал да се развият в различни видове клетки, необходими на организма.

Следователно тези клетки са важни за поддържане на добро здраве, особено защото тялото е в постоянен процес на клетъчно обновяване.

Тоест, когато една клетка е повредена или умре в резултат на нараняване или заболяване, стволовите клетки са отговорни за възстановяването и обновяването на тъканите.

В този смисъл стволовите клетки имат функцията на периодично обновяване или регенерация на тъканите, когато са претърпели известно увреждане. Следователно те помагат за възстановяването на организма като цяло.

Понастоящем са разработени няколко научни изследвания, които позволяват използването на стволови клетки при медицински лечения за регенерация на тъкани, органи или течности в тялото.

Също така, стволовите клетки се използват при пациенти с диабет, Паркинсон, изгаряния, наранявания на гръбначния мозък, сърдечни заболявания и др.

Тагове:  Изрази-На-Английски Общ Поговорки И Поговорки