Значение на животински клетки

Какво е животинска клетка:

Животинската клетка е тази, която изгражда различни животински тъкани. Той е от еукариотния тип и може да се възпроизвежда независимо.

Животните и хората имат голям брой клетки, които са от съществено значение за нашия живот.

Всяка животинска клетка се състои от три важни части, които са клетъчната мембрана, цитоплазмата и клетъчното ядро, които от своя страна са съставени от други жизненоважни части, за да може клетката да изпълнява своята функция.

Части от животинската клетка

По -долу са вътрешните части на животинската клетка и техните функции.

Клетъчна или плазмена мембрана

Това е клетъчната обвивка, която се характеризира като външната част, която ограничава клетката и нейната дебелина.

Клетъчната мембрана се състои главно от липиди или мазнини, по -специално фосфолипиди и холестерол, образувайки липиден двоен слой като запечатана торба.

В този липиден слой са вградени протеинови канали или проходи. Благодарение на тези канали или транспортери, веществата, необходими за метаболизма, влизат и йони или отпадъчни продукти напускат.

Ето защо мембраната е полупропусклива, позволява само преминаването на някои вещества във и от вътрешността на клетката.

Цитоплазма

Цитоплазмата е част от клетката, съставена от желатинова течност, в която се намират различните структури, които изграждат животинската клетка и където се провеждат различни химични реакции. Те са специализирани части на клетката.

Структурите, които се намират в цитоплазмата, са клетъчни органели: митохондрии, лизозоми, апарат на Голджи, рибозоми, гладък ендоплазмен ретикулум, груб ендоплазмен ретикулум и центриоли.

Митохондриите са структурата, в която протича процесът на клетъчно дишане и се произвежда АТФ, основният източник на енергия, който позволява осъществяването на различните процеси в клетката.

В грубия ендоплазмен ретикулум, наречен за наличието на рибозоми, се синтезират протеини. Докато в гладкия ендоплазмен ретикулум се осъществява липиден синтез. Оттук тези молекули преминават към апарата на Голджи, където се пакетират и приемат окончателната форма на обработка.

Ядро

Ядрото на клетката плава в цитоплазмата и може да заема до 10 процента от клетъчното пространство. Състои се от ядрената обвивка, която капсулира нуклеоплазмата, ядрената течност, където хроматинът (ДНК, кондензирана с протеини) и ядрото плават.

В ядрото е дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК), молекула, която съдържа генетична информация и която се предава, когато клетките се делят.

ДНК е в основата на наследствеността. Вътре в ядрото ДНК се свързва с протеини (наречени хистони) и се навива и се уплътнява, за да образува хромозоми.

Тагове:  Изрази - Популярни Технологични Електронни Иновации Поговорки И Поговорки