Значението на карбонизацията

Какво е карбонизация:

Карбонизацията е процес на трансформация, чрез който органичните вещества, открити в земната кора, могат да увеличат нивата си на въглерод.

В процеса на карбонизация, вещества като растителни или животински вкаменелости, натрупани хиляди години в почвата, бавно губят компоненти като водород, кислород и азот, но печелят въглерод.

По същия начин този процес е свързан с екстремна пиролиза, която е химическо разлагане на органични елементи при високи температури и без кислород, чрез което елементите претърпяват както химични, така и физични промени и от които се получава въглерод.

В допълнение към въглерода може да се получи и изкопаемо гориво, като кокс, който се състои от 95% въглерод и се генерира от разлагането на различни органични вещества, концентрирани в почвените слоеве.

Вижте също Изкопаеми и Перминерализация.

Карбонизация на дървесината

Карбонизацията е сложен процес, при който едновременно протичат различни бързи реакции, включително екзотермична химична реакция, която освобождава енергия и се използва при карбонизацията на дървесината.

В този случай дървесината получава много висока температура, след което освобождава енергия и в резултат дървесината се счупва и се получава въглен.

Тагове:  Общ Наука Изрази-На-Английски