Характеристики на животинската клетка

Животинската клетка се характеризира с наличието на клетъчно ядро ​​за това, което се нарича еукариотна. В допълнение, тя е основната единица на всички тъкани и органи на организма в животинското царство и отговаря за жизненоважните и основни функции за живота, храненето и възпроизводството му.

Животинските клетки са разделени по функции като:

  • епителните клетки защитават кожата, кухините и органите,
  • костни клетки, които образуват поддържащи кости,
  • клетки на имунната система, които защитават организмите от болести,
  • кръвни клетки, които пренасят хранителни вещества и кислород,
  • сред много други функции.

В този смисъл животинската клетка упражнява всички жизненоважни функции и всички те се характеризират със следните части:

  • Клетъчна или плазмена мембрана: обвивка на клетката, която я отделя от външната среда. Той е полупропусклив.
  • Цитоплазма: течност, в която се намират другите клетъчни структури.
  • Клетъчно ядро: място, където се намира ядрото, което произвежда рибозоми, и генетичния материал под формата на хромозоми.
  • Лизозоми: органели в цитоплазмата, които съдържат храносмилателни ензими, изпълняващи 3 функции: рециклиране на неизползвани структури, смилане на патогени и разлагане на молекули.

Освен това, животинските клетки се подчиняват на клетъчния цикъл на всяка еукариотна клетка (с клетъчно ядро), която се състои от интерфейса и митотичната фаза. В тази последна фаза се случва асексуално (митоза) или сексуално (мейоза) клетъчно делене.

Животински и растителни клетки

Животинската клетка и растителната клетка са еукариотни клетки, следователно и двете имат клетъчно ядро, рибозоми, по -големи от тези на прокариотните клетки и по -сложен генетичен материал.

Животинската клетка се различава от растителната клетка с по -малка вакуола, центриоли, които образуват жгутици или реснички, и без клетъчна стена като растителни клетки или хлоропласти.

Животинската клетка е типична за хетеротрофни същества, тоест организми, които се хранят с други живи същества.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Поговорки И Поговорки Изрази - Популярни