12 характеристики на научното познание

Научното познание е умственият капацитет, който хората трябва да формулират набор от идеи, получени по обективен, рационален, методичен и критичен начин.

Знанието е способността и способността на индивидите да мислят, конструират абстрактни идеи или концепции, както и да конструират мислено представяне на нещо или някого.

Преди научното познание човешкото същество изпълнява набор от основни мисли, тоест по -прости. Но когато чрез тях не е възможно да се отговори на загриженост или ситуация, се извършва научно мислене, което е много по -аналитично, дълбоко и с по -голяма абстракция.

Тагове:  Наука Изрази-На-Английски Религия И Духовност