Значение на двуезичен

Какво е двуезичен:

Двуезичният се отнася до нещо или някой, който владее два езика.

Думата двуезичен идва от латински двуезичен, съставен от префикса би- от "две" и linguis което означава "език". Следователно етимологично се отнася до нещо или някой, който знае или говори два езика.

В този аспект човекът, който говори три езика, е триезичен, а тези, които владеят повече от три езика, се считат за полиглот.

Вижте също Полиглот.

В един все по -глобализиран свят двуезичността е все по -често срещана. Като цяло двуезичните се характеризират с доминиране на майчиния си език и английския, като последният е най -използваният в международен план.

Думата двуезичен може да се използва за обозначаване на обект, който е на два езика, например испано-английски речник се счита за двуезичен речник. Този тип речник може да съдържа думите на един език и обяснението на друг.

Има и по -пълни двуезични речници, които са разделени на две части: първата част съдържа речник на първия език, обяснен на втория език, а втората част думите са на втория език и са обяснени на първия език.

Тагове:  Религия И Духовност Наука Изрази - Популярни